Meest gestelde vragen

1. Voor welke niveaus bestaat de methode?

Wegen naar Wijsheid is bestemd voor HAVO en VWO, klas 1, 2 en 3


2. Wanneer zijn de verschillende edities verschenen?

Wegen naar Wijsheid deel 1: januari 2007
Wegen naar Wijsheid deel 2: juli 2007
Wegen naar Wijsheid deel 3 (Filosofische disciplines): februari 2008
Wegen naar Wijsheid deel 3 (Levensbeschouwing en filosofie): najaar 2008

3. Waarom is er een tweedeling gemaakt in deel 3 van Wegen naar Wijsheid?

Na deel 2 splitst WNW zich in een derde meer levensbeschouwelijk deel en een derde uitdrukkelijk filosofisch deel. Het gaat hier om twee aparte boeken die beide voortbouwen op de eerste twee delen. WNW is daarmee aantrekkelijk voor zowel scholen die filosofie als eindexamenonderdeel aanbieden als voor scholen die levensbeschouwing of godsdienst programmeren - al dan niet als eindexamenvak.

4. Welke Damon methodes sluiten goed aan op WNW 3a en WNW 3b?

Voor WNW 3a adviseren wij u de methode Zin in Zin. Voor WNW 3b adviseren wij u de methode Wij denken Over...

5. Waarin verschillen Wijs Worden (WW) en Wegen Naar Wijsheid (WNW) van elkaar en waarin komen zij overeen?

Beide bruikbaar binnen de vakken:
1. Filosofie
2. Levensbeschouwing
3. Godsdienst
4. Burgerschap/maatschappijleer

Bruikbaar binnen de klassen:
WNW onderbouw VWO/Gymnasium (evt. klas 4)
WW onderbouw VWO/Gymnasium (evt. klas 4), en Havo.

Verschillen WW ten opzichte van WNW:
1. WW biedt meer verwerkingsopdrachten aan dan WNW.
2. WW heeft duidelijk meer voorgestructureerde opdrachten.
Concreet betekent dit bijvoorbeeld het volgende: bij WNW dient de leerling zelf meer structuur aan te brengen in samenvattingen etc. en moet hij met minder gereedschap een analyse maken.
3. WNW heeft naast het gewone deel 3 (3A) een meer vakfilosofisch deel (3B) dat voorbereidt op het vak Filosofie in de tweede fase.

6. Hoe kan een docent(e) toegang krijgen tot dit afgeschermde gedeelte van de website?

Indien de docent(e)/school bij de uitgeverij geregistreerd staat als klassikaal gebruiker en de uitgeverij heeft de actuele boekenlijst ontvangen. In dat geval kunnen docenten een toegangscode aanvragen tot het afgeschermde gedeelte van de site. Hiertoe dient men een mailtje te zenden naar info@damon-educatie.nl

7. Worden er gebruikersdagen georganiseerd voor de methode Wegen naar Wijsheid?

De uitgever heeft ervoor gekozen docenten / scholen op verzoek te bezoeken zodat er een persoonlijk contact is en er op specifieke wensen en vragen ingegaan kan worden.