Herziene en uitgebreide uitgave Wegen naar Wijsheid 3b filosofische disciplines

Begin februari 2012 zal de herziene en uitgebreide versie van WNW 3b verschijnen. Aan de bestaande hoofdstukken is een extra hoofdstuk 'Islamitische filosofie' toegevoegd.

De inhoudsopgave ziet er als volgt uit:
hst 1 Wat is filosofie?
hst 2 Wat kun je zeker weten?
hst 3 Redeneren en argumenteren
hst 4 Denken over de mens
hst 5 Over waarden en normen
hst 6 Kort historisch overzicht van de westerse filosofie
hst 7 Oosterse filosofie I: tao´sme en confucianisme
hst 8 Oosterse filosofie II: hindoe´sme en boeddhisme
hst 9 Islamitische filosofie
 «  Terug naar overzicht