Ways to Wisdom is verschenen

Ways to Wisdom (WTW) is de vertaling van Wegen Naar Wijsheid (WNW): een methode die de leerling intellectueel uitdaagt en prikkelt tot zelfstandig denken en verantwoord handelen. WTW is ontwikkeld voor het tweetalig onderwijs binnen het VWO, de verkorte leerroute met enige aanpassingen ook binnen HAVO.
De drie delen vormen een afgerond geheel voor de onderbouw.

Niet alleen de behandelde stromingen, maar ook de behandelde thema's zijn inhoudelijk uitdagend voor de leerling. Met name de opdrachten in het werkboek prikkelen de leerling om zelfstandig op onderzoek uit te gaan en nodigen uit tot eerste aanzetten van (filosofische) reflectie. WTW leent zich op deze wijze ook uitstekend voor zelfstandige verwerking door de leerlingen.

Voor wie is WTW?

WTW is een methode voor scholen die
a. het vak filosofie/levensbeschouwing aanbieden binnen tweetalig onderwijs;
b. binnen de onderbouw filosofie aanbieden;
c. levensbeschouwelijke vorming aanbieden en daarbij behoefte hebben aan filosofische verdieping;
d. in de onderbouw een goed doordachte voorbereiding op het tweede fase onderwijs bieden zowel voor filosofie als voor levensbeschouwing - al dan niet als eindexamenvak.
Daarbij haakt WTW ook uitdrukkelijk in op de groeiende behoefte aan burgerschap en sociale integratie.

Ways to Wisdom, deel 1 leerboek, isbn 978 90 5573 954 7, gebonden en geheel full colour, € 26,90
Ways to Wisdom, deel 1 werkboek, isbn 978 90 5573 955 4, € 9,25

Deze methode kan als beoordelingsexemplaar worden aangevraagd.

Aangezien WTW 1 een vertaling is van WNW 1 zal er geen apart docentenboek verschijnen. Wij verwijzen in dit geval dus naar WNW 1, docentenboek.«  Terug naar overzicht